Coaching


coaching-rietReflectie en het stellen van vragen kan jou helpen om antwoorden te vinden om zo nieuwe stappen te nemen in je persoonlijke ontwikkeling of je loopbaan. Coaching is een proces waarin je jezelf kunt ontwikkelen en versterken in de richting die je wilt, binnen de grenzen van wie je bent.

Je formuleert doelen waar je in de coaching aan wilt werken. Na elke bijeenkomst maak je een kort reflectie verslag en ga je ook oefenen in situaties waarin je je wilt ontwikkelen.

Binnen het coachen maak ik ondermeer gebruik van methodieken uit de Mindfulness en EMDR methodieken. Ik ga ervan uit dat ieder mens unieke bronnen heeft om oplossingen te vinden voor de belemmeringen die hij of zij tegenkomt. Je leert begrijpen wat je sterke kanten en talenten zijn en hoe je je eigen mogelijkheden kunt inzetten om je doelen te bereiken en vrijer te zijn van je grootste belemmeringen.

Gezien mijn achtergrond richt ik me vooral op mensen die hun mogelijkheden graag willen benutten en het beste uit zichzelf willen halen. In dit proces hecht ik waarde aan het bieden van veiligheid én een prikkel tot groei, uitdaging.