Praktijkinformatie


Voor de behandeling heb ik het volgende van u nodig:
–         Verwijsbrief voor behandeling door psychotherapeut binnen de Specialistische GGZ
–        Kopie van uw ziektekostenverzekering en identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs)

Mijn werkdagen in de praktijk zijn: dinsdag, woensdagmiddag en donderdagochtend.

Vanaf 1 januari 2020 neem ik alleen nog cliënten aan die voor een kortdurende behandeling in aanmerking komen. Kortdurend betekent zo kort als mogelijk en in ieder geval niet langer als 1 jaar.

De Praktijk

Tarieven


De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de GGZ  is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig.

Overeenkomsten zorgverzekeraars 2020
– Multizorg VRZ
Labels: Asr, ONVZ, ENO, Zorg en zekerheid, VvAA, PNO, DITZO, De Amersfoorstse, Salland, Energiek, Holland Zorg, IAK, AEVITEA en Caresco.

– Zilveren Kruis (Voorheen Achmea)
Labels: Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, OZF, Take Care Now, ProLife

Bij bovenstaande maatschappijen wordt uw behandeling vergoed.

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik geen contract in 2020
Menzis,
Labels Mezis, Azivo en Ander zorg
DSW
de Friesland Zorgverzekering
VGZ
Labels: Univé, VGZ, ZEKUR, Zorgzaam verzekerd, Bewuzt, IZZ, IZA, IZA Cura, IZA Zorgverzekeraar NV, UMC
CZ
Labels: CZ, OHRA en Delta Lloyd

Voor de vergoeding van de kosten van de behandeling betekent dit het volgende:
Heeft u een restitutie polis dan vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten van een behandeling. Heeft u een natura polis dan vergoedt de ziektekosten verzekeraar de behandeling niet in zijn geheel (meestal maar tot 70%). Indien de zorgverzekeraar de kosten niet volledig vergoedt, betaalt u een eigen bijdrage.

Het is dus in uw belang om voor aanmelding vast te stellen welke regeling in uw geval van toepassing is. Neem daartoe contact op met uw zorgverzekeraar.

In veel gevallen worden de kosten voor psychotherapie dus vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Voor niet verzekerde psychologische zorg (OVP), bijvoorbeeld partner-relatieproblematiek dient u de kosten van de behandeling zelf te betalen.

Tarieven
Partner-relatiegesprekken:  €130 (vijf kwartier)
Individueel gesprek:                  €98 (vijftig minuten)
Coachingsgesprek:                     €130 exclusief 21% BTW (per uur)

Voor cliënten die niet meer in behandeling zijn en een follow-up gesprek wensen, geldt een tarief van €80 (per vijftig minuten).


Wachtlijst


Aanmeldingswachttijd
De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met mij, tot aan het eerste (intake-)gesprek. Op dit moment zit de praktijk vol en worden er voorlopig geen nieuwe cliënten aangenomen. Wanneer er in mijn praktijk weer ruimte is voor nieuwe cliënten, vermeld ik dat op mijn website.

Behandelwachttijd
De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.
Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Mijn wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wanneer is er een ‘Omzetplafond bereikt’?
Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen,  quota of andere beperkingen. Hierdoor kan het voorkomen dat ik patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mag helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met mij voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 01/06/2016

Links