Kwaliteit


De waarden die ik voor mezelf belangrijk vind, hanteer ik ook in mijn werk en samenwerking. Zo ben ik aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen en school me regelmatig bij conform de huidige kwaliteitseisen door de overheid gesteld. Regelmatig wordt de voortgang van mijn behandelingen getoetst en evalueer ik de kwaliteit van mijn dienstverlening met cliënten en collega’s.

  • Ik voldoe aan de eisen voor het BIG Kwaliteitsregister van de overheid. Mijn registratienummer is 59017941716.
  • Ik ben lid van meerdere beroepsverenigingen:


Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg.

U kunt mijn door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien in de bijlage.