Psychotherapie


Psychotherapie is een vorm van psychologische hulpverlening voor problemen die wat dieper zitten dan ‘aan de oppervlakte’. Deze valt meestal in de Specialistische GGZ. Je kunt denken aan gedragsproblemen die al langere tijd bestaan en je dagelijks leven verstoren ( bijvoorbeeld angst -en stemmingsstoornissen), of problemen die verankerd zitten in je karakter of persoonlijkheid.

In psychotherapie kijken we naar het ontstaan en in stand houden van de klachten en de therapie is gericht op het veranderen van het gedrag, het denken en het voelen. Soms werken we direct aan het verminderen van klachten, soms is de insteek op een andere manier met de klachten te leren omgaan.

De basis van mijn visie voor psychotherapie is dat mensen een eigenheid hebben en over een eigen innerlijke kracht beschikken. Door allerlei leerervaringen in de loop van een leven kan de toegang tot de eigenheid en de innerlijke kracht soms geblokkeerd raken. In de therapie wordt gewerkt aan het weer toegankelijk maken van bronnen. Dit vergt oefening en het opdoen van nieuwe ervaringen. Soms ligt ons lijden meer in de overtuiging dat ons leven anders zou moeten zijn dan het is. Dan is acceptatie de weg.